Friday, 21 February 2014

इडली,डोसा .उत्तप्पा ,ई

साउथ इंडियन पदार्थ शक्यतो सगळ्यानाच आवडतात . एकदा इडली चे पीठ फ्रीज मध्ये करून ठेवले की इडली , डोसा . उत्तप्पा , ई. पदार्थ पटकन करता येतात . थोडी हरबर्याची डाळ भिजत घालून [२ ते ३ तास] ,वाटून इडलीच्या पिठात कालवली की ढोकला आणि आप्पे पण सुरेख होतात . आप्पे करण्यासाठी सगळ्या डाळी एकत्र भिजवल्या तरी चालतात. इडलीच्या पिठाला 'इडलीचेच पीठ ' का म्हणत असतील ? डोस्याचे पीठ भिजवले किंवा उत्तप्याचे पीठ भिजवले असे चुकुनही ऐकू येत नाही . परंतु साउथ इंडिअन्स मध्ये मात्र इडली , दोसा,  उत्तप्पा , आप्पे , आप्पम , ई सगळ्या प्रकारांसाठी वेगवेगळे पीठ बनवले जाते . नुसत्या दोस्याचेच कितीतरी प्रकार आहेत . साधा दोसा ,नागलीचा डोसा , पालक दोसा , मेथी डोसा , नीर डोसा , ई .

साहित्य :
तांदूळ ३ वाटी
उडदाची डाल १ वाटी
मेथीचे दाणे एक चमचा [चहाचा चमचा ]
पोहे पाव वाटी
मीठ २ चमचे

डाळ , तांदूळ स्वच्छ धुवून वेगवेगळे भिजवणे , पोहे व मेथीचे दाणे पण एका वाटीत भिजवणे . ८ तास भिजवल्यावर सर्व पदार्थ एकत्र वाटून घेणे .[उन्हाळ्यात ५-६ तास भिजवले तरी चालते ] . मीठ घालून ,चांगले हलवून परत ८ तास अम्बवण्यासाठी झाकून ठेवणे .
पीठ तयार झाले की ईडलीच्या भांड्यातील ताटल्यांना थोडेसे तेल लावून त्यावर पीठ टाकून १५ मिनिट मोठ्या आचेवर आणि ५ मिनिट मंद आचेवर वाफावणे . इडली stand थोडे थंड झाल्यावर सुरीने इडलीच्या कडा सुट्ट्या करून इडली काढून घेणे .

डोसा बनवन्या साठी नॉनस्टिक तव्यावर तयार पीठ अर्धा डाव घेऊन पातळ डोसा बनवणे . वरून थोडेसे तेल टाकून चांगले पसरवून घेणे . लाकडी उचटण्याने कडा सोडवून डोसा दोन्ही बाजूने शेकून घेणे .

उत्तपा बनवण्या साठी तयार पीठ [साधारण २ वाट्या ] घेऊन त्यात १ कांदा [उभा चिरलेला ], अर्धा टोमेटो [बारीक चिरून ] , थोडी कोथिंबीर , अर्धा चमचा किसलेले आले ,४ मिरच्या [ बारीक चिरून ] ,चवीप्रमाणे मीठ [मीठ जास्त लागत नाही कारण पिठात घातलेले असते ] घालून चांगले हालवून घेणे . नॉनस्टिक तव्यावर दोस्याप्रमाणेच परंतु जरा जाडसर उत्तप्पा बनवून , दोन्ही बाजूने शेकून घेणे .

अगदी तंतोतंत चव हवी असेल आणि २ वेगळी पीठे  भिजवण्याची तयारी असेल तर  :
इडलीसाठी : ४ वाट्या तांदूळ
                   २ वाट्या उडदाची डाळ

दोस्यासाठी : ३ वाट्या तांदूळ
                   १ वाटी उडदाची डाळ 

No comments:

Post a Comment